Vejr og Vand Services

Detaljeret viden om vejret har stor betydning for planlægning af opgaver og for styring og optimering af produktion og forbrug indenfor mange brancher. DMI's Vejr og Vand Services er fokuseret omkring levering af vejrdata til et bredt spektrum af professionelle anvendelser. Vejrdata omfatter både prognoser og målinger af vejret og leveres løbende dagligt og i et format tilpasset kundens behov.

Servicen omfatter også den direkte betjening af DMI meteorologer, hvor vi tilbyder professionel rådgivning om alle aktuelle vejrsituationer. Meteorologerne kan desuden rådgive om udviklingen af vejret og formidle usikkerheden for vejrudsigterne der rækker 2-4 uger frem.

Vejrdata bruges for eksempel til planlægningen og optimering af den daglige drift, estimering af energipriser, placering af vindmøller, planlægning af bygge- og anlægsprojekter, grafiske præsentationer af vejret i aviser og på internettet.

Hvilke vejrdata du har brug for, afhænger af hvilken branche eller virksomhed du er en del af og hvilke behov, som virksomheden har i relation til vejrafhængige aktiviteter.

Produkter og ydelser

Prognoser - vejret de kommende døgn

DMI leverer prognoser baseret på numeriske vejrmodeller, der dækker alt fra højtopløselige prognoser til globale prognoser, som strækker op til 14 dage ud i fremtiden.

Radar - Nedbør og lyn i realtid i billeder og tal

Nedbørsrader og lyn skaber overblik over nedbør i DK og resten af Europa og er dermed et effektivt redskab i styring af aktiviteter påvirket af nedbør og lyn i by og land.

Satellit og remote sensing

DMI leverer satellitbilleder i flere og mange kanaler

Meteorologisk rådgivning og formidling

DMI's operative tjeneste kan levere brugertilpasset rådgivning af, hvordan vejrsituationen udvikler sig fra de næste timer op til 14 dage.

Anvendelser

Bygge- og anlægsarbejde

Tegn abonnement på EntreprenørVejr. Vejrdata til planlægning og dimensionering.

Energi

Prisen på el afhænger af vindhastigheden, og DMI's vindprognonser er derfor efterspurgte af energivirksomhederne.

Forsyninger og spildevand

Styring af spildevand med brug af realtime målinger fra nedbørsmålere og radar.

Landbrug og fødevarer

Målinger og prognoser støtter beslutninger for den daglige drift. Hvornår skal der vandes, sprøjtes, gødes, høstes mv.

Kunst og kultur

DMI's vejrprognoser kan hjælpe til en bedre planlægning af udendørs begivenheder og give en arrangør mulighed for at være flere skridt foran vejret.

Trafik og transport

VejVejr er et internetbaseret glatførevarslingssystem. Systemet indeholder omfattende overvågnings- og prognosefaciliteter og giver brugeren det bedste beslutningsgrundlag for, hvornår der skal saltes og på hvilket tidspunkt.

Medier og formidling

Vejrudsigter til aviser, TV- og radiostationer. Vejrudsigterne kan bruges både til print, web og/eller ren tekst.