Satellit og remote sensing

Satellitbillede fra MSG1

DMI har adgang til et stort udvalg af satellitbilleder som anvendes af meteorologerne til de daglige vejrudsigter og i forbindelse med varslinger. DMI er medlem af den fælles europæiske satellit organisation EUMETSAT og modtager satellitbillederne fra både den geostationære satellit serie Meteosat (hvoraf den nyeste hedder Meteosat-10), og de polære satellitter Metop A og B. Data modtages via EUMETSATs datatransmissionssystem der hedder EUMETcast som anvender geostationære kommunikationssatellitter. DMI henter også satellitbilleder fra de amerikanske polæresatellitter - NOAA satellitter.

Satellitterne måler både i visuelle, infrarøde og i radio kanaler. Dette gør det muligt at måle både skyer og nedbør samtidig med information om atmosfæren tilstand i forskellige højder. Afledte produkter som skyhøjder og nedbør er også noget som DMI har adgang til og anvender.

På dmi.dk vises et udvalgt af disse satellitbilleder.

Geostationære satellitbilleder opdateres hvert 15. minut og er tilgængelige hele døgnet rundt, opløsningen er ca. 3x6 km. De polære satellitter kredser i en lavere bane omkring Jorden og billederne er derfor i højere opløsning, men billederne er kun tilgængelige når satellitten har passeret hen over det området man ønsker. Omløbstiden er ca. 100 minutter og der kan gå flere omløb mellem tilgængelige billeder.

Vi kan levere både satellitdata og rådgivning omkring anvendelser af disse.