Prognoser - vejret de kommende døgn

Foto: Martin Agersted Jarl

Hvordan bliver vejret i morgen og de kommende dage? For at kunne beregne det anvender DMI en supercomputer, som først kombinerer de tilgængelige målinger af vejret her og nu på bedst mulige måde og derefter beregner værdierne af de forskellige vejrparametre for de kommende dage. Dette kaldes vejrprognosedata.

Der er en hel række af forskellige prognosedata tilgængelige på DMI. Prognoserne udregnes for forskellige numeriske vejrmodeller, der alle simulerer de processor i vores atmosfære, der giver vores vejr. Modellerne kører på supercomputere hvor modellerne ligger som avancerede computerprogrammer.

Vejrmodeller på DMI

DMI operationelt syv forskellige vejrmodeller. Dette samlede antal modelkørsler er større, idet nogle af disse består af ensembler – dvs. flere lidt ens modeller således at man også bestemmer usikkerheden på prognoserne. Der kører også en del modeller i test og udvikling. De syv forskellige vejrmodeller dækker forskellige geografiske områder og det er illustreret på figuren.

Danmark og Europa

SKA Den lokalt dækkende model for Skandinavien, er baseret på HIRLAM koden (HIgh Resolution Limited Area Model) opløsningen er 3x3 km og den leverer prognoser for hver time 54 timer frem 4 gange i døgnet. Anvendes som DMIs bedste bud på vejret de kommende 48 timer. Bruges af DMI på byvejr. Anvendes af mange af DMIs kunder – ofte i kombination med den fælles europæiske model ECMWF hvor prognosen rækker både 10, 15 og 30 døgn frem.

Oversigt over modelområder

DKA er baseret på Harmonie koden og er bedre i visse vejrsituationer, så som byger og torden – idet den tillader luftbevægelser op og ned i atmosfæren. Opløsning 2x2 km, 39 timer frem og opdateres 8 gange i døgnet. DKA dækker et mindre område omkring Danmark.

RA3 Rapid update modellen. Denne anvendes til Nowcasting – dvs. ekstra korte prognoser som opdateres hyppigere og hvor både satellitdata og radarbilleder dataassimileres for hver ny kørsel. Ny prognose hver time, og vejrparametrene bestemmes hver 10. minut. Opløsning 3x3 km og dækker et mindre område omkring Danmark.

ENS: Ensembler

Dette er DMI ensembler. Det består af 24 lidt forskellige vejrmodeller – alle baseret på HIRLAM koden. Opløsning er 5x5 km og lige som SKA er output hver time og prognoserne rækker 54 timer frem. Ved at have sæt at mulige udfald af vejret kan man bestemme usikkerhed på prognoseværdierne og også bestemme sandsynligheder ved udvalgte vejrkriterier – som f.eks stormvejr eller skybrud.

EUA Er også er sæt af DMI ensembler udviklet særligt for ydelser til den Europæiske luftfartskontrol. Opløsningen er 10x10 km og dækker et væsentligt større område således at hele det Europæiske luftrum er godt dækket ind. Antal af ensemble medlemmer er 10 lidt forskellige modeller, igen HIRLAM kode.

Grønland

K05 DMIs HIRLAM model for Grønland, opløsning er 5x5 km og prognoserne rækker 54 timer frem. Bruges til vejrudsigterne og varslingerne for hele Grønland. GLB er baseret på Harmonie koden og opløsningen er 2x2 km. Denne model bestemmer vejret og især vindparametrene væsentligt bedre i bjergrige område og fjorde. Denne model dækker det geografiske mest beboede område i Grønland.

Historiske prognosedata

Historiske prognoser fra DMI er ofte uundværlige for energivirksomheder. Fordi energivirksomheder ofte har behov for at undersøge, hvordan vindprognoser ser ud i udvalgte områder før opførelsen af vindmølleparker, og kalibrering af andre modeller vedrørende energiproduktionen.

ECMWF - den europæiske vejrmodel

ECMWF er en globalt dækkende vejrmodel. ECMWF er et fælleseuropæisk meteorologisk center, som DMI er medlem af. Læs mere....