Observationer – målinger af vejret

Når vi taler om observationer, så tænker vi altid på: Hvordan var vejret og hvordan er vejret lige nu?

Observationsdata kommer fra mange forskellige kilder. DMIs observationsdata kommer blandt andet fra 55 faste SYNOP-stationer på landjorden, fra automatiske nedbørsmålere og fra vejrstationer til glatførevarsling.

SYNOP

SYNOP-stationerne observerer en meget lang række af meteorologiske parametre og efterfølgende distribuerer de data globalt i en særlig SYNOP-kode. Danske SYNOP-stationer er automatiske og melder data ind hvert tiende minut. Fra de udenlandske stationer modtager DMI typisk data hver hele eller hver tredje time.

Parametre der er tilgængelige fra SYNOP-stationerne:

  • Temperatur i 2 meters højde
  • Døgnets middeltemperatur i 2 meters højde
  • Graddagetal
  • Vindhastighed i 10 meters højde (m/s)
  • Vindretning i 10 meters højde
  • Døgnets middelvindstyrke i 10 meters højde (m/s)
  • Relativ fugtighed 2 meters højde (%)
  • Døgnets akkumulerede globalstråling (kJ/m2)
  • Døgnets akkumulerede nedbør (mm)
  • Lufttryk korrigeret til havniveau (hPa)

Nedbørsmålinger

DMIs 65 automatiske nedbørsmålere, Pluvio-målerne, er avancerede maskiner, der fungerer året rundt under alle vejrforhold. De måler lige godt både fast nedbør, som er sne og flydende nedbør, der er regn. Maskinerne måler nedbør hvert minut og sender data over mobilnettet hvert tiende minut. Målerne har også indbygget computer samt en solfanger, der driver elektronikken.

Derudover har DMI også fem nedbørsradarer som giver realtids overblik over nedbørsmængde over hele landet.

Vejstationer til glatførevarsling

DMI driver i samarbejde med Vejdirektoratet – og med en række kommuner som kunder – et avanceret glatførevarslingssystem.

Til brug for dette driver Vejdirektoratet en lang række målestationer langs vejene. Disse måler parametre, der er relevante for glatføreforudsigelserne.