Landbrug og fødevarer

Foto: Martin Agersted Jarl

Landbruget og producenter af fødevarer er meget afhængige af vejret og hvordan vejret udvikler sig over tid.

Vejret har stor betydning for landmanden i relation til de beslutninger han skal tage, når det gælder den daglige drift. Beslutninger om for eksempel, hvornår skal der vandes, sprøjtes, gødes, høstes mv. DMI og Videncentret for Landbrug (VFL) har i et tæt samarbejde udviklet en målrettet landbrugsservice. Når landmanden logger sig på sin personlige Landbrugsinfo-side og eksempelvis beder om at få en prognose for, hvornår det er mest optimalt at sprøjte på netop hans mark, sendes straks en forespørgsel af sted til DMI om at få lige præcis de data, modellen skal bruge. Data trækkes automatisk ud af en database om sendes af sted, hvorefter modellen kan foretage de nødvendige beregninger. Og få sekunder efter præsenteres landmanden for resultatet på sin skærm.

Grillvejr?
Fødevareproducenter kan også stå i situationer, hvor de har brug for vejrdata fra DMI i relation til, hvor meget de skal producere. For eksempel når vejret om sommeren lægger an til ”grillvejr” og behovet for blandt andet grillsaucer og kartoffelsalat stiger mere end det plejer. Så kan producenterne meget hurtigt blive nød til at skrue op for produktionen af specifikke fødevarer, uden at det går ud over den daglige omsætning og planlægning. DMI hjælper virksomhederne med at undgå unødig spild og tabt omsætning, hvis de bruger DMI's data som en aktiv komponent i deres produktionsstyring.