Forsyninger og spildevand

DMI måler nedbør både med nedbørsmålere og radar og disse data anvendes til realtidsstyring af spildevand af forsyningsselskaberne. Forsyningerne har selv en eller flere nedbørsmålere og disse er samlet under Spildevandskomiteen.

Danmarks Meteorologiske Institut og Ingeniørforeningen i Danmarks Spildevandskomité har siden 1979 samarbejdet om etablering og drift af det landsdækkende automatiske nedbørmålernet.

Systemet er bygget op omkring en regnmålerinstallation hos brugeren samt et datasystem ved DMI.

De enkelte regnmålere ejes af brugerne, som typisk er landets forsyninger og kommuner. Målernettet omfatter målere fordelt over hele Danmark. Antallet af målere har især de seneste par år været støt voksende.

DMI står for al dataindsamling fra regnmålerne og rådgiver i forbindelse med opsætning af nye målere. Den centrale dataindsamling sikrer, at der kommer ensartede målinger i overensstemmelse med internationale standarder.

SVK systemet er under konstant overvågning hos DMI, hvilket betyder en stor datasikkerhed.

Alle målinger undergår både en manuel og en automatisk kvalitetskontrol. En klimatolog på DMI vurderer måleresultaterne og kontrollerer kvaliteten af data bla. ved hjælp af sammenligning med målinger fra DMI's eget nedbørnet samt ud fra sammenligning med vejrkort, radardata m.m.

Udover datakontrollen bliver samtlige stationer besøgt ca. hvert andet år, hvor den enkelte måler bliver tilset og kalibreret.

Abonnenter kan hente data via http://svk.dmi.dk/

Her er der adgang til data fra alle målere, som er med i systemet. Sammen med data følger en kvalitetsmarkering af hver regnhændelse.

Personer, der ikke er abonnenter, kan købe SVK nedbørsdata ved henvendelse til Meteorologisk Service

Radardata

Radardata anvendes også til realtidsstyring af nogle af de større forsyningsselskaber. DMIs radarnetværk består af 5 nedbørsradar der dækker hele Danmark. Radardata er tilgængelige hvert 10. minut med en opløsning på 1x1 km og med yderligere mulighed for 500x500m opløsning. I realtime leveres radardata ca. 7 minuter efter hver måling. Fremskrivning af radardata og anvendelse af radardata i DMIs korttidsprognoser er også mulige produkter der kan leveres. DMI fokuserer meget på netop at forbedre korttidsprognoserne – Nowcasting – for nedbør især i forbindelse med skybrud.

Skybrud og varslinger

Ved skybrudshændelser er det afgørende at kunne lukke af for afløbssystemet i tide, DMI udsender både risikomeldinger og varslinger for skybrud. Det er samtidig også muligt at anvende DMI meteorologer til online rådgivning lige optil og under disse hændelser, se Meteorologisk Rådgivning.