Energi

Om der skal skrues op for et kraftværk afhænger af vind og temperatur. Foto: Martin Agersted Jarl
Om der skal skrues op for et kraftværk afhænger af vind og temperatur. Foto: Martin Agersted Jarl

Elproduktion fra vindmøller for de kommende døgn, og det forventede energiforbrug til husopvarmning, er begge afhængige af vejr og vind, temperatur og solindstråling. Pålidelige prognoser fra DMI er essentielle for optimal styring og planlægning af el- og varmeforsyningen.

En vindmøllepark har for eksempel brug for at kunne rapportere om forventet produktion af strøm de kommende 24-48 timer. Prisen på el afhænger af vindhastigheden, og DMI's vindprognoser er derfor efterspurgte af energivirksomhederne. Energinet.dk benytter blandt andet DMIs vindprognoser.

Vi tilbyder også daglige eller ugentlige meteorologiske energibriefinger til Danmark og resten af Europa, med fokus på de vejrparametre, der har interesse for den enkelte energivirksomhed. Energimeteorologerne holder også øje med, hvordan vejrfænomener i resten af verden udvikler sig. Vejrfænomener, der kan have indflydelse på el, kul, gas og olie priserne.

Kraftvarmeværker bruger DMIs prognoser for temperatur, vind og solindstråling til at bestemme det kommende varmebehov til forbrugerne de nærmeste dage. Disse data anvendes automatisk til en optimeret produktion af varme, så prisen for varme bliver så lav som muligt.