Klimascenarier og data

Klimascenarier og usikkerheder

Vurderingen af de fremtidige klimaforandringer er baseret på klimascenarier. Klimascenarier sætter rammerne for udviklingen af teknologi, økonomi og drivhusgasudledningen i fremtiden.
DMI fungerer som dansk kontaktpunkt til FN’s Klimapanel, IPCC, som benytter en række klimascenarier, der udgør ”standarden” for forudsigelser om fremtidens klima globalt og regionalt.
DMI har bidraget til samt oversat IPCC seneste rapport om klimaforandringer og den naturvidenskabelig baggrund: Klimaforandringer 2014

DMI rådgiver om klimascenarier og de iboende usikkerheder, ligesom DMI laver målrettede kommunikationsaktiviteter om IPCC’s resultater.

Data og overvågning

Vellykket tilpasning til og risikovurdering af klimaforandringer kræver klimainformation om både fortid, nutid og fremtid. Systematiske observationer af klimaet er af afgørende betydning i den sammenhæng.

DMI giver adgang til klimatologiske data og statistik for normaler og ekstremer af en lang række klimaparametre fx temperatur, nedbør, solskinstimer og vind. Klimatologiske data er observationsdata, der er mere end 48 timer gamle.

Eksempel: Klimanormaler og vejrekstremer (registreret siden 1874) for Danmark, Grønland og Færøerne.

Klimatologiske data – standard eller skræddersyet - kan bestilles her.

Modeldata

DMI har en international styrkeposition inden for regionale klimamodeller og har en fremtrædende rolle i Europa som datacenter for regionale klimafremskrivninger. Data kan downloades her.

Monitorering i Arktis

Havisen i Arktis og indlandsisen i Grønland bliver overvåget, hvilket kan følges løbende på PolarPortalen.dk. Den observerede klimaudvikling udgives i årlige sæsonrapporter i samarbejde med GEUS og DTU Space.