Fremtidige ændringer af klimaet

Klimaet ændrer sig, og det vil ændre sig endnu mere i fremtiden. DMI kan på basis af den nyeste viden og avancerede klimasimuleringer beregne fremtidige ændringer af en lang række specifikke klimaparametre og deres ekstremer.

Fremtidige klimaforandringer kan bestemmes lokalt (på kommuneplan), regionalt og globalt frem mod år 2100. Informationen er værdifuld for fx aktører inden for klimatilpasning, produktionsvirksomheder og danske aktører i udviklingslande.

Eksempler på specifikke klimaparametre er nedbør, vind, havniveau, temperatur, nedbør, tryk, luftfugtighed, havtemperatur, is- og snedække.

Eksempel: Fremtidige klimaforandringer i Danmark

DMI’s klimaforskere har udarbejdet en rapport samt en stribe faktaark, der sætter ord på de klimaforandringer, som Danmark står over for frem mod år 2100. Med den seneste viden fra FN's klimapanel og egne klimasimuleringer sætter forskerne fokus på Danmark i det globale klimaperspektiv. Rapporten opdateres regelmæssigt.

Faktaark: Danmark bliver varmere

Faktaark: Mere nedbør i Danmark

Faktaark: Vandstanden omkring Danmark stiger

Ekstremer i fremtiden

Et ændret klima fører til ændrede vejrekstremer såsom ekstrem nedbør, stormfloder eller antallet af sammenhængende dage med eller uden nedbør. I takt med klimaforandringerne vil hyppighed, intensitet og varighed af ekstremerne ændre sig.

DMI kan på baggrund af avancerede klimasimuleringer og historiske data tilbyde analyser af ekstremer i fremtiden, og på den måde sikre risikovurdering og beslutning om eventuel klimasikring bygger på det bedst mulige grundlag.

Eksempel: Rådgivning om ekstremvejr ved anlæg af vindmøllepark

DMI har på baggrund af historiske data bidraget med en analyse af ekstremer i forekomsten af havis (fx. 50 årshændelser) i området for vindmølleparken. Analysen understøtter bygherrens beslutninger om dimensionering og design i forhold til at kunne modstå ekstremt vejr i fremtidens klima.


Effekter af klimaforandringer

I samarbejde med andre institutioner har DMI mulighed for at beregne effekterne af ændrede vejr- og klimaforhold i fremtiden på fx afgrøder, grundvand eller skadedyr.

Eksempel: Effekt af klimaforandringer på vandressourcer i Vestafrika

DMI har med sin ekspertise i vejr- og klimamodellering bidraget til at udvikle redskaber til at forudsige ændringer i vandressourcerne og risikoen for udbredelsen af skadedyr. Med redskabet kan negative konsekvenser af klimaforandringer forebygges.

Eksempel: Dansk analyse af effekter, klimatilpasning og sårbarhed

FN's klimapanel beskriver de klimaeffekter, sårbarhed og tilpasning verden står over for sin rapport fra 2014. Med afsæt i den rapport har Naturstyrelsen udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark. I analysen er resultaterne fra FN’s Klimapanel suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES), som DMI leder.