Klima Service

Foto: Majken Salomon Hess
Foto: Majken Salomon Hess

DMI’s Klima Service består af viden og data om fortidens, nutidens og fremtidens klima målrettet til den enkelte beslutningstager, virksomhed, konsulent eller videninstitution. Relevant klimainformation bidrager til det rette beslutningsgrundlag forud for langsigtede investeringer eller udvikling af vejr- og klimarobuste løsninger - til gavn for sikkerheden, økonomi og miljø.

DMI’s Klima Service udbyder skræddersyet klimainformation til fx byggeri og anlæg, kommuner, vandselskaber, landbrugs-, energi- og miljøsektoren, fx i forbindelse med klimasikring og -tilpasning.

Klimainformationen kan være i form af rådgivninganalyse eller data inden for specifikke geografiske områder og tidsperioder:

  • Observerede og fremtidige ændringer af fx nedbør, lufttemperatur, havniveau, is- og snedække
  • Ekstremt vejr fx stormfloder, nedbør, tørkeperioder
  • Effekter af fremtidige klimaforandringer
  • Klimascenarier og usikkerheder
  • Kvalitetssikrede klimatologiske stations- og arealintegrerede vejrdata

Klimaservicen bygger på DMI’s løbende klimaovervågning samt internationalt anerkendte klimaforskning med avancerede globale og regionale klimamodeller og vejrprognoser.

DMI’s forpligtelser og tilstedeværelse i hele Rigsfællesskabet giver desuden mulighed for unik klimainformation om Arktis.

Læs mere via link til højre under Klima service.

Læs mere om DMI's klimaforskning.