Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) leverer professionelle ydelser og specialprodukter til professionelle indenfor områderne meteorologi, klima, oceanografi, hav og is. DMI's ydelser og produkter består blandt andet af rådgivning, tilpassede produkter og data fra numeriske prognoser og observationer.

DMI's professionelle ydelser bygger på et højt videns- og forskningsniveau i kombination med høje kompentencer i levering og håndtering af store datamængder.

DMI Services er indgangen til den lange erfaring, viden og data som findes på instituttet. Som nationalt institut for både Danmark, Færøerne og Grønland udvikler vi kontinuerligt vores viden, vores metoder og modeller, og følger med i hvad der sker omkring os - alt dette for at levere en service til samfundet som kan bruges af alle.

Det er dog vores erfaring at det er i det direkte samarbejde med brugerne at der opstår de helt nye ideer og produkter - og derfor ønsker vi med DMI Services at komme tættere på vores brugere.
Brugerne er i denne sammenhæng både offentlige myndigheder, professionelle rådgivere, universiteter og slutbrugere ude i erhvervslivet. Nogle produkter vil være gratis, andre kræver håndtering, og andre igen kræver et egentligt kommercielt projekt – uanset hvad tilgangen er bestræber vi os på at være professionelle i vores leverance igennem åbenhed og troværdighed.

De specifikke produkter og ydelser kan tilgås under de enkelte Services, men generelt for dem alle er at leverancen kan tage mange former.

  • Rådgivning og konsulent bistand
  • Data leverance – enkeltstående eller operationelt flere gange om dagen
  • Brugertilpassede løsninger efter behov
  • Webservices eller portaler
  • Foredrag og workshop deltagelse
  • Træning og undervisning

Fælles for alle typer er at vi også meget gerne løser dem i samarbejde med andre leverandører, og at vi i bredest mulig forstand fokusere på vores kerne områder – nemlig viden og data om Vejr, Hav og Klima.